Integraal Kindcentrum Eben Haëzer

In het hart van Menaam vindt u IKC Eben Haëzer, een integraal kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Op ons kindcentrum vindt u een kinderdagverblijf, peuteropvang, basisschool en buitenschoolse opvang. IKC Eben Haëzer is een samenwerking tussen CBO-NWF en Stichting Kinderopvang Friesland. 

Ons kindcentrum biedt kinderen een prettige omgeving waar ze veilig kunnen spelen en leren.
Wilt u kennismaken met ons kindcentrum? Neemt u dan gerust even contact met ons op voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. 

Alle kinderen zijn welkom

We bieden onderwijs vanuit onze christelijke identiteit waarbij iedereen welkom is. We vertellen verhalen uit de Bijbel en staan open voor kinderen met een andere levensbeschouwelijke achtergrond. De Bijbel is onze inspiratiebron en ons handelen komt voort uit onze identiteit. We werken met dagopeningen vanuit de methode Trefwoord, organiseren vieringen zoals bij Kerst en Pasen en hebben bovenal aandacht voor elkaar. 

Binnen de grenzen van passend onderwijs dragen we zorg voor een passend onderwijsaanbod voor ieder kind. Indien blijkt dat we geen passend onderwijsaanbod voor uw kind kunnen verzorgen, ondersteunen we u bij het zoeken naar een passende vorm van onderwijs voor uw kind. Hierbij werken we samen met Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland. 

 

 

 

Wij zien in ieder kind een ster!

Binnen ons onderwijs proberen we recht te doen aan de overeenkomsten en verschillen in mogelijkheden en interesses van kinderen. Binnen een gedifferentieerd aanbod van onderwijs en activiteiten streven we ernaar om ieder kind te laten schijnen. Zo bieden we extra ondersteuning en ook extra uitdaging in de vorm van levelwerk en een externe plusklas genaamd het Leerlab. 

Daarnaast is er in samenwerking met Seewyn en Sport Fryslân voor een rijk aan bod aan culturele en sportieve activiteiten.  

 

 

 

Fijn pedagogisch klimaat

Op IKC Eben Haëzer streven we naar een fijn pedagogisch klimaat.  Vanuit onze identiteit en kernwaarden gaan we op een positieve manier met elkaar om. Ons handboek groeps dynamisch onderwijs (GDO) is richtinggevend voor een positieve omgang met elkaar. Hierbij stimuleren we positief gedrag, benoemen en begrenzen we ongewenst gedrag waar nodig. 

Wij zijn onderdeel van CBO Noardwest Fryslân

CBO Noardwest Fryslân biedt kinderopvang en basisonderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
In de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden hebben we 16 vestigingen voor basisonderwijs en diverse vormen en combinaties van kinderopvang.
Onze wortels liggen in het christelijk basisonderwijs. Nu hebben we een open toelatingsbeleid waarbij we respectvol omgaan met anders- en niet-gelovigen.
De keuzes die we maken en de manier waarop we werken, komen voort uit onze kernwaarden: Vertrouwen, Lef en in Beweging!

 

CBO-NWF - Dit zijn wij

Bekijk hier het filmpje dat onze leerlingen maakten over de ontwikkelingen op de scholen van onze koepel.

Contact

Graag nodigen we u uit voor een kennismakingsgesprek en rondleiding door onze school. Hiervoor kunt u via mail, telefoon of dit contactformulier contact met ons opnemen.

T: 0518 – 452 000

M: ebenhaezer@cbo-nwf.nl