Integraal Kindcentrum Eben Haëzer

In het hart van Menaam vindt u Eben Haëzer. We zijn een integraal kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
Op ons kindcentrum vindt u een kinderdagverblijf, peuteropvang, basisschool en buitenschoolse opvang.

Ons kindcentrum biedt kinderen een prettige omgeving waar ze veilig kunnen spelen en leren.
Wilt u kennismaken met ons centrum? We leiden u graag rond. Bel of mail ons om een afspraak te maken.

Alle kinderen zijn welkom

Ons kindcentrum is christelijk en heet iedereen welkom. Voor ons is de bijbel een belangrijk boek waarin we veel inspirerende verhalen vinden.

 

Respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid en zorgzaam zijn: dat zijn de kernwaarden van ons kindcentrum. Deze dragen we uit en hopen we van anderen te ontvangen.
We zetten ons in voor al onze kinderen, maar zeker ook voor kinderen die soms wat extra ondersteuning nodig hebben of juist gebaat zijn bij extra uitdaging.

Kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar

Eben Haëzer groeide de laatste jaren uit tot een integraal kindcentrum. U kunt uw kind al vanaf zes weken toevertrouwen aan de zorg van onze medewerksters van het kinderdagverblijf. Peuters kunnen alvast wennen aan school bij onze peuterschool. En sluiten onze schooltijden niet aan op uw werktijden? Dan kunt u gebruik maken van onze buitenschoolse opvang.

Ieder kind blinkt uit

Op Eben Haëzer geloven we dat ieder kind wel ergens in uitblinkt. Of dat nu rekenen is, gym, taal of toneel: we stimuleren kinderen hun eigen talent te ontdekken. Dat geeft positieve energie en is goed voor hun zelfvertrouwen. Daarnaast doen we ons best ieder kind zoveel mogelijk de aandacht en leerstof te geven die bij haar of hem past, zodat zij de mogelijkheid hebben hun talenten te ontwikkelen.

Kinderen gaan hier met plezier naar school

Onze leerlingen gaan met plezier naar school. In ons tevredenheidsonderzoek kregen we voor ‘met plezier naar school gaan’ zelfs een 9,2. Daar zijn we trots op en daar zetten we ons iedere dag voor in. Want kinderen die met plezier naar school gaan zijn gelukkiger, leren beter en kunnen zich optimaal ontwikkelen. 

IKC in Menaldum

In het hart van ons dorp Menaldum vindt u ons IKC Eben Haëzer aan de Greatebuorren. 

Wij zijn onderdeel van CBO Noardwest Fryslân

CBO Noardwest Fryslân biedt kinderopvang en basisonderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
In de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden hebben we 17 vestigingen voor basisonderwijs en diverse vormen en combinaties van kinderopvang.
Onze wortels liggen in het christelijk basisonderwijs. Nu hebben we een open toelatingsbeleid waarbij we respectvol omgaan met anders- en niet-gelovigen.
De keuzes die we maken en de manier waarop we werken, komen voort uit onze kernwaarden: vertrouwen, bezieling en groei.

Dit zijn wij

Bekijk hier het filmpje dat onze leerlingen maakten over de ontwikkelingen op de scholen van onze koepel.

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier.
Ons nummer is 0518 – 452 000.