Uitgelicht: Pasen op de Eben Haƫzer

Op donderdag 29 maart hebben we op onze school het Paasfeest gevierd. 's Morgens is iedereen in de eigen klas begonnen met de viering. Liedjes zingen, een verhaal, een film, the Pasion. Allemaal in het teken van de werkelijke betekenis van Pasen: De kruisiging en opstanding van Jezus. En wat dat nu nog voor ons betekent. 

Na de pauze hebben de kinderen paasbakjes gemaakt. Kinderen hadden van thuis allemaal spulletjes meegenomen en hebben prachtige paasbakjes gemaakt. Deze mochten ze aan iemand geven die dit volgens de kinderen erg zou waarderen. Het was een erg geslaagde dag. Ouders die geholpen hebben, willen we bij deze bedanken!

Schoolnieuws

Snappet in groep 7/8

Voor de vakken rekenen, taal en spelling wordt gewerkt met het programma Snappet. Een programma

Verenigingsnieuws

Afscheid juf Joke van cbs Toermalijn

Op vrijdag 13 juli namen de kinderen van cbs Toermalijn afscheid van hun juf Joke. Juf Joke is

Uit de media

Wat vaker grijs

Bedroeg in schooljaar 2003/2004 het aantal basisschoolleraren dat 55 jaar of ouder is nog 11