U bent welkom

Op deze site geven we u een beeld van ons IKC zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. Graag nodigen we u uit voor een kennismakingsgesprek en rondleiding zodat u ons IKC in actie kunt zien.

U kunt een afspraak maken via het formulier onderaan deze pagina of telefonisch via 0518 – 452 000.

 

Kinderdagverblijf

Op het kinderdagverblijf (KDV, 0-2 jaar) van IKC Eben Haëzer staat een professioneel team van enthousiaste gediplomeerde medewerkers voor u klaar. Vanuit een vaste structuur bieden we opvang in een vertrouwde sfeer en veilige omgeving. Het KDV heeft een eigen unit binnen het gebouw en werkt zoveel mogelijk met vaste gezichten op de groep. Ieder kind heeft een eigen leidster zodat er in een vertrouwde omgeving een band kan worden opgebouwd. Daar waar bij de jongste kinderen het eet- en slaapritme de dag bepalen, sluiten ze zich naarmate ze ouder worden steeds meer aan bij het dagritme van de groep. 

Heeft u behoefte aan kinderopvang? Via onderstaande link kunt u zich aanmelden. 

https://www.kinderopvangfriesland.nl/

In verband met mogelijke wachtlijsten willen we u vragen om uw kind(eren) tijdig aan te melden. 

Heeft u vragen over ons KDV, neem dan gerust even contact met ons op. 

Peuteropvang

Naast KDV biedt ons IKC peuteropvang (PO) voor de kinderen van in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De medewerkers van de peuteropvang zorgen ervoor dat de kinderen hier spelenderwijs een rijk aanbod aan leer- en speelactiviteiten krijgen aangeboden. Op een ontspannen manier verrijken ze hun taalvaardigheid, hun motoriek en sociale vaardigheden. Vanuit een visie op meertaligheid is er aandacht voor het Nederlands, Frysk en het Bildts. Iedere medewerker/gezicht is gekoppeld aan één van deze drie talen. Dit draagt bij aan de (meer)talige ontwikkeling van de kinderen en de daaraan gekoppelde woordenschat.

Wilt u gebruik maken van onze peuteropvang?  Via onderstaande link kunt u zich aanmelden. 

https://www.kinderopvangfriesland.nl/

In verband met mogelijke wachtlijsten willen we u vragen om uw kind(eren) tijdig aan te melden. 

Heeft u vragen over onze peuteropvang, neemt u dan gerust even contact met ons op. 

 

Basisschool

Op ons IKC geeft een gedreven en professioneel team dagelijks invulling aan kwalitatief goed basisonderwijs (BO) voor de kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.

We bieden onderwijs vanuit onze christelijke identiteit waarbij iedereen welkom is. We vertellen verhalen uit de Bijbel en staan open voor kinderen met een andere levensbeschouwelijke achtergrond. 

Vanuit de kernwaarden vertrouwen, liefde, plezier, respect en aandacht willen we kinderen in een liefdevolle, veilige omgeving door aandacht en ontmoeting tot ontwikkeling laten komen.

Binnen onze school werken we met enkele- en combigroepen. We hanteren een leerstofjaarklassensysteem waarbij rekening wordt gehouden met verschillen tussen kinderen en er aandacht is voor ieder kind. 

Via de button 'Aanmelden' kunt u contact met ons opnemen. Mocht u vragen hebben, loopt dan gerust even bij ons binnen

Buitenschoolse opvang

Ons IKC biedt ook de mogelijkheid om buiten peuter- en schooltijden om gebruik te maken van onze buitenschoolse opvang (BSO). Op die manier kunt u het verblijf van uw kind(eren) op ons IKC aan laten sluiten op uw werktijden. De BSO vindt plaats in een voor de kinderen vertrouwde (school) omgeving. Onze pedagogisch medewerkers scheppen er een positieve en huiselijke sfeer. De kinderen worden uitgedaagd met activiteiten, maar er is ook volop aandacht voor het binnen- en buitenspelen. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van het les- en schoolplein. 

Wilt u gebruik maken van onze BSO? Via onderstaande link kunt u zich aanmelden. 

https://www.kinderopvangfriesland.nl/

In verband met mogelijke wachtlijsten willen we u vragen om uw kind(eren) tijdig aan te melden. 

Heeft u vragen over onze BSO, neemt u dan gerust even contact met ons op. 

Wij zijn één team

Binnen ons IKC werken de teams opvang en onderwijs samen en functioneren als één team. Via een breed aanbod van kinderdagverblijf, peuteropvang, basisschool en buitenschoolse opvang bieden we maximale ontzorging voor ouders/verzorgers.

Op de basisschool van ons IKC werken juf Marja, juf Iris, juf Anneke, juf Anke, juf Therèse, juf Sijtske, meester Dirk Jan, juf Bertha, meester Rein, juf Ilse, juf Klaziena, juf Madelon, meester Mohammad en meester Rudolf. Het zijn de juffen, meesters, pedagogisch medewerkers en directeur van onze school.

Op het kdv, de peuteropvang en de bso werken juf Anita, juf Sietske, juf Djoke, juf Brecht, juf Janet, juf Ilse, juf Jolanda, juf Linda, juf Jolien, juf Sanne en juf Akke.

Wij werken als één team samen aan een prettige sfeer en een goede sociale- en cognitieve ontwikkeling van de kinderen.

 

Bieb op school

Plezier in lezen is belangrijk. Daarom krijgt lezen op ons kindcentrum veel aandacht. Wie plezier in lezen heeft, leest meer, ontwikkelt zijn/haar woordenschat en verruimt zijn/haar kijk op de wereld. We zijn dan ook blij dat we voor onze leerlingen "de Bieb op school" binnen ons gebouw hebben. Kinderen kunnen hier boeken lenen om op school te lezen. In de vakantie mogen kinderen boeken mee naar huis nemen voor het zgn. vakantielezen. In samenspraak met de leesconsulente van Bibliotheek Noord Fryslân werken we jaarlijks aan een vooraf opgesteld activiteitenplan waarmee het lezen wordt gestimuleerd.

Het leerlab.

Voor de (hoog)begaafde kinderen op onze scholen, en de andere scholen van onze vereniging, is er op drie locaties een leerlapingericht. Dat is op de IKC Toermalijn te Franeker, de IKC Prins Johan Friso te Harlingen en IKC De Slotschool in St. Annaparochie. 

Contact

Graag nodigen we u uit voor een kennismakingsgesprek en rondleiding door onze school. Hiervoor kunt u via mail, telefoon of dit contactformulier contact met ons opnemen.

T: 0518 – 452 000

M: ebenhaezer@cbo-nwf.nl