U bent welkom

Op deze site geven we u een beeld  van ons IKC. Zo kunt u een weloverwogen keuze maken waar u uw kind 12 jaar lang naartoe brengt, of aan wie u de zorg voor uw baby of peuter toevertrouwt. Het beste beeld krijgt u echter door zelf rond te kijken. We nodigen u daarom van harte uit voor een rondleiding en een kopje koffie.

U kunt een afspraak maken via het formulier onderaan deze pagina of telefonisch via 0518 – 452 000.

Kinderdagverblijf

Op het kinderdagverblijf van Eben Haëzer werken we met een klein gezellig team van enthousiaste gediplomeerde medewerkers van Stichting Kinderopvang Friesland.

Wij bieden opvang in een vertrouwde sfeer en veilige omgeving.
De allerkleinsten worden hier met open armen ontvangen. Ieder kind heeft een eigen vertrouwde leidster. waarmee hij of zij een band kan opbouwen. Is de eerste verzorgster ziek of afwezig dan neemt de tweede leidster het over.
Bepaalt het eet- en slaapritme bij de jongste kindjes hoe hun dag er uit ziet, wanneer zij ouder worden sluiten ze zich steeds meer aan bij het dagritme van de groep.

Peuteropvang

Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen op Eben Haëzer naar hun eigen peuteropvang. Daar kunnen ze temidden van andere jongens en meisjes spelen en leren. Tussen leeftijdsgenootjes en onder begeleiding van de leerkrachten worden hun taalvaardigheid, motoriek en sociale vaardigheden spelenderwijs beter. 
De peuteropvang is een mooie manier om rustig te wennen aan de overgang naar de kleuterklas.

 

Op Eben Haëzer verzorgt Stichting Kinderopvang Friesland de peuteropvang.

Basisschool

Ikc Eben Haëzer is een dorpsschool waar kinderen uit Menaldum naartoe komen voor goed onderwijs en de goede gemoedelijke sfeer. We helpen ieder kind zijn eigen talenten en vertrouwen in zichzelf en anderen te ontwikkelen.
Op Eben Haëzer gaan we met respect voor elkaar en de wereld om.

Buitenschoolse opvang

Werktijden van ouders en schooltijden van hun kinderen sluiten vaak niet goed op elkaar aan. De buitenschoolse opvang die wij op Eben Haëzer aanbieden kan dat probleem oplossen. Op de buitenschoolse opvang vinden kinderen een vertrouwde omgeving. Onze pedagogisch medewerkers scheppen er een gezellige, huiselijke sfeer waar kinderen zelf kunnen spelen, maar met activiteiten ook worden uitgedaagd.

De buitenschoolse opvang op Eben Haëzer wordt verzorgd door Stichting Kinderopvang Friesland.

Wij zijn één team

Op de basisschool van ons ikc werken juf Jannie, juf Marja, juf Iris, juf Anke, juf Jacomien,meester Tiemen, meester Rein, juf Therèse, juf Ilse, juf Bertha, meester Dirk Jan, juf Madelon, meester Mohammad en meester Rudolf. Het zijn de juffen, meesters, pedagogisch medewerkers en directeur van onze school.

Op het kdv, de peuteropvang en de bso werken Anita Tjalsma, Sietske Sierksma, Djoke de Graaf, Brecht Pasma, Janet Sijtsma, Ilse Harskamp, Jolanda Buwalda, Linda Visser, Jolien van Tuinen en Akke Miedema.

Wij werken als één team samen aan een prettige sfeer en goede resultaten.

Uw privacy nemen wij serieus

Niet alle kinderen en teamleden vinden het leuk wanneer hun foto’s openbaar op internet staan. U vindt op deze site daarom maar een beperkt aantal (kleine) foto’s. Wanneer uw kind naar Eben Haëzer gaat, krijgt u een inlogcode voor ons ouderportaal. Daar vindt u naast praktische informatie ook foto’s en nieuwsberichten uit de klas.

Wij hebben een Plusklas

Voor (hoog)begaafde kinderen die meer en uitdagender lesstof nodig hebben is er de Plusklas. Daar werken de leerlingen eens per week aan projecten die moeilijk voor hen zijn en waarbij ze eens niet de besten zijn. Onze vereniging telt 3 bovenschoolse Plusklassen. De kinderen van ons IKC gaan naar de Plusklas in Sint-Annaparochie.

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier.
Ons nummer is 0518 – 452 000.