Team

 • juf Jannie Elzinga, groep 1/ MR
 • juf Marja Elzinga, groep 2
 • juf Iris Bergsma, groep 2 / MR
 • juf Sijtske Deinum, groep 3
 • juf Jacomien Joustra, groep 4
 • juf Nikky Winter, groep 4, 7/8
 • meester Tiemen Hoitinga, groep 3 en Intern begeleider
 • juf Stefanie Voogt groep 5 en groep 6
 • meester Robbie Efdé, lio stagiaire groep 5
 • juf Bertha Pietersma, groep 6
 • meester Dirk Jan Holwerda, groep 7/8 en ICT-er
 • juf Madelon Dekker, onderwijsassistent
 • meester Sjoerd Sijbesma , directeur