Wij vertellen u graag meer

Op deze pagina vindt u allerlei praktische informatie over ons IKC. Ouders en verzorgers van onze leerlingen kunnen bovendien terecht op ons ouderportaal. Klik daarvoor op de link bovenaan deze pagina. Mist u informatie of hebt u een vraag? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaand mailformulier of telefoonnummer 0518 - 452 000.

Vakantierooster basisschool

10-10-2020 18-10-2020 Herfstvakantie
19-12-2020 03-01-2021 Kerstvakantie
20-02-2021 28-02-2021 Voorjaarsvakantie
02-04-2021 05-04-2021 Pasen
27-04-2021   Koningsspelen
01-05-2021 16-05-2021 Meivakantie
22-05-2021 25-05-2021 Pinksteren
09-07-2021 22-08-2021 Zomervakantie
     

* Hemelvaart valt in de meivakantie

Vrije dagen:

 • 18 december 2020
 • 18 februari 2021
 • 25 mei 2021

Schooltijden basisonderwijs

Op onze basisschool werken wij met een continuerooster. Dat ziet er zo uit.

 • groep 1 t/m 4:
  maandag t/m donderdag: 8.30 -14.00 uur en
  vrijdag van 8.30 - 12.00 uur

 • groep 5 t/m 8:
  maandag t/m vrijdag van 8.30 uur - 14.00 uur

Tijden kinderdagverblijf, peuteropvang en bso

Kinderen kunnen van 's ochtends 7 uur tot 's avonds 18.00 uur terecht op ons IKC. 
De buitenschoolse opvang sluit naadloos aan op onze schooltijden.
Ook het kinderdagverblijf is van 7.00 tot 18.00 uur geopend.

Wij werken met 'Goed gedaan'

Goed gedaan! is een lesmethode waarmee we kinderen leren respectvol met elkaar om te gaan. De methode geeft op een positieve manier uitleg over gevoelens en gedrag en is bovendien leuk voor kinderen. Dat motiveert! Wilt u thuis ook aan de slag?

Uw hulp is voor ons onmisbaar

Voor een goede ontwikkeling van uw kind is het belangrijk dat u en wij van elkaar weten wat er speelt. We houden u via ons ouderportaal, tienminutengesprekken en rapporten steeds op de hoogte. Andersom staat onze deur ook altijd open voor u. Daarnaast zijn ouders binnen de school actief. Bijvoorbeeld in de medezeggenschapsraad, als begeleider bij uitjes en voor hand- en spandiensten bij feesten als Pasen en Kerst. 

Het team van ikc Eben Haëzer

 • juf Marja Elzinga, groep 1/2a

 • juf Iris Bergsma, groep 1/2a/MR

 • juf Sijtske Deinum, groep 2b/3

 • juf Anke Bruinsma, groep 2b/3 en groep 8

 • juf Jannie Elzinga, groep 4

 • juf Jacomien Joustra, groep 5

 • meester Tiemen Hoitinga, groep 5 en Intern begeleider

 • juf Nikky Kooistra, ICT-coördinator

 • juf Ilse Tuinenga, groep 6

 • juf Bertha Pietersma, groep 6

 • juf Therèse Rijken, groep 7

 • meester Rein Reidsma, groep 7/MR

 • meester Dirk Jan Holwerda, groep 8

 • juf Madelon Dekker, onderwijsassistent

 • meester Sjoerd Sijbesma, directeur

U kunt nog even doorlezen

Nog meer lezen en weten over onze school? Ga naar scholenopdekaart.nl.

Onze schoolgids

De schoolgids 2019-2020 van Eben Haëzer kunt u hier downloaden. In onze schoolgids vindt u allerlei praktische informatie over onze school. Van onze resultaten tot onze lesmethodes en van de organisatiestructuur tot informatie over luizencontrole. 

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor de kinderen op onze basisschool vragen we van ouders een vrijwillige bedrage van € 15. Met deze bijdrage bekostigen we het Sinterklaasfeest en de Kerstviering.

Privacybeleid Eben Haëzer

Eben Haëzer hanteert het privacybeleid van CBO Noardwest Fryslân. U vindt ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming hier.

Heeft u een klacht?

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over het gedrag van iemand op ons IKC of een beslissing. Bespreek dit dan eerst met de persoon die het betreft of met de directeur van onze school.
Brengt dit geen oplossing of wilt u hierbij graag steun hebben, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van onze vereniging CBO Noardwest Fryslân.
De Algemene klachtenregeling vindt u hier, op de site van CBO-NWF.

Onze contactgegevens

IKC Eben Haëzer
Greatebuorren 13
9036 ME  Menaldum

0518 - 452 000

ebenhaezer@cbo-nwf.nl
Directeur: de heer Sjoerd Sijbesma
Bankrekening NL62 RABO 0119 3262 05

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier.