Wij vertellen u graag meer

Op deze pagina vindt u allerlei praktische informatie over ons IKC. Ouders en verzorgers van onze leerlingen kunnen bovendien terecht op ons ouderportaal. Klik daarvoor op de link bovenaan deze pagina. Mist u informatie of hebt u een vraag? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaand mailformulier of telefoonnummer 0518 - 452 000.

Vakantierooster basisschool

19-10-2019 27-10-2020 Herfstvakantie
21-12-2019 05-01-2020 Kerstvakantie
15-02-2020 23-02-2020 Voorjaarsvakantie
10-04-2020 13-04-2020 Pasen
21-05-2020 24-05-2020 Hemelvaart
30-05-2020 01-06-2020 Pinksteren
25-04-2020 05-05-2020 Meivakantie
03-07-2020 16-08-2020 Zomervakantie
     

Vrije dagen:

 • 2 oktober 2019
 • 4 februari 2020
 • 18 juni 2020

Schooltijden basisonderwijs

Op onze basisschool werken wij met een continuerooster. Dat ziet er zo uit.

 • groep 1 t/m 4:
  maandag t/m donderdag: 8.30 -14.00 uur en
  vrijdag van 8.30 - 12.00 uur

 • groep 5 t/m 8:
  maandag t/m vrijdag van 8.30 uur - 14.00 uur

Tijden kinderdagverblijf, peuteropvang en bso

Wij werken met 'Goed gedaan'

Goed gedaan! is een lesmethode waarmee we kinderen leren respectvol met elkaar om te gaan. De methode geeft op een positieve manier uitleg over gevoelens en gedrag en is bovendien leuk voor kinderen. Dat motiveert! Wilt u thuis ook aan de slag?

Uw hulp is voor ons onmisbaar

Voor een goede ontwikkeling van uw kind is het belangrijk dat u en wij van elkaar weten wat er speelt. We houden u via ons ouderportaal, tienminutengesprekken en rapporten steeds op de hoogte. Andersom staat onze deur ook altijd open voor u. Daarnaast zijn ouders binnen de school actief. Bijvoorbeeld in de medezeggenschapsraad, als begeleider bij uitjes en voor hand- en spandiensten bij feesten als Pasen en Kerst. 

Het team van ikc Eben Haëzer

 • juf Jannie Elzinga, groep 1/MR
 • juf Marja Elzinga, groep 2
 • juf Iris Bergsma, groep 2/MR
 • juf Sijtske Deinum, groep 3
 • juf Anke Bruinsma, groep 3
 • juf Jacomien Joustra, groep 4
 • meester Rein Reidsma, groep 4
 • meester Tiemen Hoitinga, groep 5/7 en Intern begeleider
 • juf Nikky Kooistra, groep 5/7 en ICT-coördinator
 • meester Robbie Efdé, groep 6
 • juf Bertha Pietersma, groep 6
 • meester Dirk Jan Holwerda, groep 7/8
 • juf Madelon Dekker, onderwijsassistent
 • meester Sjoerd Sijbesma, directeur

U kunt nog even doorlezen

Nog meer lezen en weten over onze school? Ga naar scholenopdekaart.nl.

Onze schoolgids

De schoolgids 2019-2020 van Eben Haëzer kunt u hier downloaden. In onze schoolgids vindt u allerlei praktische informatie over onze school. Van onze resultaten tot onze lesmethodes en van de organisatiestructuur tot informatie over luizencontrole. 

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor de kinderen op onze basisschool vragen we van ouders een vrijwillige bedrage van € 15. Met deze bijdrage bekostigen we het Sinterklaasfeest en de Kerstviering.

Privacybeleid Eben Haëzer

Eben Haëzer hanteert het privacybeleid van CBO Noardwest Fryslân. U vindt ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming hier.

Heeft u een klacht?

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over het gedrag van iemand op ons IKC of een beslissing. Bespreek dit dan eerst met de persoon die het betreft of met de directeur van onze school.
Brengt dit geen oplossing of wilt u hierbij graag steun hebben, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van onze vereniging CBO Noardwest Fryslân.
De Algemene klachtenregeling vindt u hier, op de site van CBO-NWF.

Onze contactgegevens

IKC Eben Haëzer
Greatebuorren 13
9036 ME  Menaldum

0518 - 452 000

ebenhaezer@cbo-nwf.nl
Directeur: de heer Sjoerd Sijbesma
Bankrekening NL62 RABO 0119 3262 05

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier.