Gedragsverwachtingen
  • Geef elkaar complimentjes
  • Ik werk rustig en zacht
  • Samen spelen, samen delen
  • Ik help een ander als het nodig is
  • We zijn allemaal anders; iedereen hoort erbij
  • In de klas luisteren we naar elkaar
  • Ik gebruik materialen waarvoor ze bestemd zijn