CBO-NWF
CBO Noardwest FrysLân bestaat uit 17 scholen in de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden. Op de verenigingssite vindt u een overzicht van alle scholen die bij de vereniging zijn aangesloten.
Klik hiernaast voor onze advertentie, of download 'm hier als PDF.


Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) is binnen de school een belangrijk overleg- en adviesorgaan. Het bestaan van een medezeggenschapsraad vloeit voort uit de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). De MR bestaat voor onze school uit vier leden, te weten twee ouders en twee personeelsleden. De personeelsleden worden door het team gekozen. Om de twee jaar wordt een van de ouders gekozen opzijn vastgelegd in het reglement medezeggenschap.

Taken, plichten en bevoegdheden:

  • Periodiek overleg met de schoolcommissie;
  • Het recht voorstellen te doen aan de schoolcommissie;
  • Bevorderen van de openbaarheid in de school;
  • Waken tegen discriminatie;
  • Plicht tot geheimhouding van vertrouwelijke zaken;
  • Instemmings- en adviesbevoegdheid zoals vastgelegd in het reglement medezeggenschap
Het advies- en instemmingsrecht van de oudergeleding is met name gericht op het belang van de kinderen binnen de school. De personeelsgeleding vertegenwoordigt het personeel op het gebied van personeelsbeleid.

In de MR zitten:

  • Jannie Elzinga (leerkracht)
  • Iris Bergsma (leerkracht)
  • Esther Keizer (ouder)
  • Saskia de Jong (ouder)


De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Naast de medezeggenschapsraden van de verschillende scholen kent ook de scholenvereniging een medezeggenschapsraad. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad behandelt bestuursbesluiten die betrekking hebben op alle dertien scholen. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van alle medezeggenschapsraden.

Meer informatie over de GMR vindt u op de onderstaande link:

http://www.cbo-nwf.nl/p/Organisatie/cbo-nwf%7C31e8c2c3-d39c-4e1b-aff1-e680755f1d7b/
Schoolraad
Privacy

Voor ons privacybeleid verwijzen we u graag naar de site van onze vereniging - cbo-nwf.nl.
Hier vindt u onder andere ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Klachtenregeling
De Algemene Klachtenregeling CBO-NWF vindt u op de site van CBO Noardwest Fryslân.