Schoolgids

Hieronder vind u onze schoolgids.

Aanmelden
Wij nodigen ouders eerst uit voor een kennismaking, rondleiding en intake.
Bij die gelegenheid wordt ook de onderwijs- en zorgbehoefte van uw kind in kaart gebracht en krijgt u verdere informatie over de procedure.
De basisscholen zijn vanaf augustus 2014 verplicht om te voldoen aan de regelgeving m.b.t. Passend Onderwijs. De grootste verandering voor u als ouders is het aanmelden van uw kind op school.

Hoe gaat dat nu (beknopt)?
1. U meldt uw kind aan d.m.v. een vooraanmeldingsformulier (website of op school te krijgen). U spreekt daarmee uw voorkeur uit waar u uw kind graag zou willen plaatsen.
2. Intake en rondleiding op school.
3. School kan na toestemming informatie vragen bij peuters of kinderdagverblijf.
4. School neemt beslissing over plaatsing; in uitzonderlijke situaties wordt in samenspraak met ouders gekeken naar een andere passende onderwijsinstelling
5. Ouders vullen het inschrijfformulier in.
6. Leerling kan gaan proefdraaien en beginnen vervolgens op school. 
  
U kunt uw kind bij ons op school aanmelden. Dat kunt u doen door onderstaand vooraanmeldingsformulier in te vullen en na ondertekening in te leveren op/ toe te sturen aan school. Daarna volgt dus de intake.

Hieronder treft u een pdf aan met het stroomschema van de inschrijfprocedure zoals die vanaf 1 augustus 2014 in werking is getreden.