Korte geschiedenis

De naam ‘Eben Haëzer’ betekent: "tot hiertoe heeft de Here ons geholpen". De school is opgericht door de ‘Vereniging voor Christelijk Volks-onderwijs te Menaldum’. Op 9 april 1866 tekende koning Willem III het besluit waardoor de vereniging werd erkend als rechtspersoon. Het zou tot 9 juli 1867 duren voordat de eerste school werd geopend. Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de school hebben de heren A. Baarda en W. van der Schaaf een fraai jubileumboek geschreven over de rijke historie van onze school.

Het huidige moderne schoolgebouw is rustig gelegen in het centrum van het dorp en is bereikbaar via de Greate Buorren of de Orxmasingel. De school wordt momenteel door ongeveer 125 leerlingen bezocht en zij krijgen onderwijs van een team bestaande uit 10 leerkrachten.  Per 1 augustus 1998 is onze school een bestuurlijke fusie aangegaan met de christelijke basisscholen in Beetgumermolen, Berlikum, Deinum en Dronrijp. De naam van de nieuwe vereniging is: ‘Vereniging Christelijk Basisonderwijs Menaldumadeel’

Zending
Geef onze Sponsorkinderen Rugiatu en Fatema een toekomst met Zendingsgeld.


Levenslange armoede en kans loosheid. Het is heel vaak het trieste vooruitzicht dat je als kind in een ontwikkelingsland hebt. Helemaal als je een meisje bent. Dan krijg je (nog) minder te eten, moet je eerder werken en ga je zelden naar school.


Wij kunnen het verschil maken in het leven van een kind als Rugiatu en Fatema. Twee meisjes die we volgen in hun leven. Onze giften hebben effect op hun directe omgeving. En dus op de ontwikkeling van onze sponsorkinderen. Dat is wat kind sponsoring van Plan zo bijzonder maakt.


Ons eerste Sponsorkind is Rugiatu Conteh een meisje van 5 jaar oud uit de gemeenschap Port Loko te Sierre Leone (West Afrika), ze zit nog niet op school omdat ze daar nog te jong voor is. Het is een gezond meisje en heeft geen ernstige ziektes gehad, de dichts bij zijnde medische zorg is op ongeveer twee uur afstand.


Ons tweede Sponsorkind is Fatema een meisje van 7 jaar oud uit de gemeenschap Dinajpur in Bangladesh (Zuid-Azië). Ze gaat naar de basisschool het is iets minder dan 30 minuten lopen naar haar school, ze houdt van muziek en dans. Ze is gezond en heeft geen ernstige ziektes gehad.


Rugiatu en Fatema vinden het zo fijn dat ze weten dat er aan de andere kant van de wereld kinderen zijn van de Eben Haëzer die om hun geven.