-->-->

Integraal Kindcentrum Eben Haƫzer

In het hart van Menaam vindt u Eben Haëzer. We zijn een integraal kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
Op ons kindcentrum vindt u een kinderdagverblijf, peuteropvang, basisschool en buitenschoolse opvang.

Ons kindcentrum biedt kinderen een prettige omgeving waar ze veilig kunnen spelen en leren.
Wilt u kennismaken met ons centrum? We leiden u graag rond. Bel of mail ons om een afspraak te maken.

Alle kinderen zijn welkom

Ons kindcentrum is christelijk en heet iedereen welkom. Voor ons is de bijbel een belangrijk boek waarin we veel inspirerende verhalen vinden.

 

Respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid en zorgzaam zijn: dat zijn de kernwaarden van ons kindcentrum. Deze dragen we uit en hopen we van anderen te ontvangen.
We zetten ons in voor al onze kinderen, maar zeker ook voor kinderen die soms wat extra ondersteuning nodig hebben of juist gebaat zijn bij extra uitdaging.

Corona en ons onderwijs

Nederland heeft flink last van het coronavirus. Dat maakt dat scholen in heel ons land tot en met de meivakantie gesloten zijn. Ook Eben Haëzer heeft haar deuren gesloten. 
Voor ouders in cruciale beroepen bieden wij nog wel opvang aan. De informatie van de rijksoverheid vindt u hier.

Terwijl onze leerlingen niet bij ons op school aanwezig kunnen zijn, voorzien we hen wel zo goed mogelijk van lesmateriaal. We communiceren hierover met alle ouders via ons ouderportaal MijnSchool. In de praktijk komt het hier op neer:

  • voor leerlingen van groep 1 en 2 liggen gedrukte lespakketjes klaar op school. Ouders halen deze in overleg met ons op.
  • voor leerlingen van groep 3 en 4 zijn zowel gedrukte lespakketjes als digitaal lesmateriaal beschikbaar. Ouders halen de gedrukte lespakketjes in overleg met ons op.
  • leerlingen van groep 5 tot en met 8 krijgen hun lesmateriaal volledig digitaal.

Onze leerkrachten houden ook belrondes met onze leerlingen en zijn online beschikbaar om hun met raad en daad bij te staan.

Kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar

Eben Haëzer groeide de laatste jaren uit tot een integraal kindcentrum. U kunt uw kind al vanaf zes weken toevertrouwen aan de zorg van onze medewerksters van het kinderdagverblijf. Peuters kunnen alvast wennen aan school bij onze peuterschool. En sluiten onze schooltijden niet aan op uw werktijden? Dan kunt u gebruik maken van onze buitenschoolse opvang.

Ieder kind blinkt uit

Op Eben Haëzer geloven we dat ieder kind wel ergens in uitblinkt. Of dat nu rekenen is, gym, taal of toneel: we stimuleren kinderen hun eigen talent te ontdekken. Dat geeft positieve energie en is goed voor hun zelfvertrouwen. Daarnaast doen we ons best ieder kind zoveel mogelijk de aandacht en leerstof te geven die bij haar of hem past, zodat zij de mogelijkheid hebben hun talenten te ontwikkelen.

Kinderen gaan hier met plezier naar school

Onze leerlingen gaan met plezier naar school. In ons tevredenheidsonderzoek kregen we voor ‘met plezier naar school gaan’ zelfs een 9,2. Daar zijn we trots op en daar zetten we ons iedere dag voor in. Want kinderen die met plezier naar school gaan zijn gelukkiger, leren beter en kunnen zich optimaal ontwikkelen. 

IKC in Menaldum

In het hart van ons dorp Menaldum vindt u ons IKC Eben Haëzer aan de Greatebuorren. 

Wij zijn onderdeel van CBO-NWF

Ons IKC is onderdeel van CBO Noardwest Fryslân. Samen met 16 andere christelijke basisscholen in de regio vormen we een stabiele vereniging. We profiteren van elkaars kennis en werken samen daar waar dat voordelen biedt. Deze samenwerking resulteert bijvoorbeeld in plusklassen voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben en een filiaal van de Openbare Bibliotheek op iedere school.

Dit zijn wij

Bekijk hier het filmpje dat onze leerlingen maakten over de ontwikkelingen op de scholen van onze vereniging.

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier.
Ons nummer is 0518 – 452 000.