Naschoolse opvang

Met ingang van augustus 2007 is het bevoegd gezag van de vereniging wettelijk verplicht de buitenschoolse opvang te regelen (voor de tussenschoolse opvang was dat al eerder zo). Het bestuur heeft er voor gekozen om als makelaar op te treden bij het regelen van deze voorziening. Dat wil zeggen dat ouders worden doorverwezen naar een instantie die het dan vervolgens gaat regelen. Het bestuur heeft de uitvoering in handen gegeven van de Stichting Kinderopvang Friesland te Franeker. Zij gaat de opvang regelen, voor alle basisscholen in de gemeente, zowel bijzonder als openbaar. De SKF is een professionele organisatie op het gebied van kinderopvang. Zij biedt  kinderopvang in de vorm van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang, vakantieopvang, gastouderopvang en kleinschalige opvang in  vele gemeenten in Friesland. Ouders die gebruik willen maken van buitenschoolse opvang kunnen dit kenbaar maken  bij de directeur van de school of zich rechtstreeks aanmelden via http://www.kinderopvangfriesland.nl/ Telefoon: 0517-380680. De stichting kinderopvang Friesland verzorgt de opvang binnen het schoolgebouw.