Kinderen zijn welkom van zeven tot zes

Kinderen kunnen van 's ochtends 7 uur tot 's avonds 18.00 uur terecht op ons IKC. De basisschool en voorschool beginnen op 8.30 uur, en zijn om 14.00 uur 'uit'. Op vrijdagmiddag zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 om 12 uur al vrij.
De buitenschoolse opvang sluit naadloos aan op onze schooltijden. Ook het kinderdagverblijf is van 7.00 tot 18.00 uur geopend.

juni, Actie Wandelen Voor Water

Woensdag is het zover: We gaan wandelen voor water. 

Om 09.00 gaan de groepen 6/7/8 6 km lopen met 6 liter water op hun rug.

De flessen mogen gevuld worden met slootwater. Het is de bedoeling dat de kinderen dat zelf regelen (en niet in de sloot vallen).

De teller staat op dit moment op 83 donaties en totaal 904 euro.

We hopen dat daar het komende weekend nog de laatste sponsoren bijkomen.

 

We lopen een route door het dorp. De route hangt bij het raam van groep 8.

Na afloop mogen de kinderen van groep 6/7/8 hun flessen legen en die flessen kunnen we dan inleveren voor het sponsorkind van onze school. De kinderen uit groep 1 t/m 5 mogen op 23 juni ook statiegeldflessen inleveren!

 

 

 

december, Fenna Baarda voorleeskampioen Eben Haezer

Fenna Baarda uit groep 8 is voorleeskampioen van de Eben Haezer. Met haar boek Meneer Zwerver kon zij iedereen boeien. Aan de finale deden 7 kinderen mee. Mieke, Rhea, Jan, Hieke, Roos, Anna Bauk en Fenna. Zij deden het allemaal ook supergoed en kregen een groot applaus. 

mei, Actie Wandelen Voor Water

Beste ouder(s) /verzorgers,

 

Dit schooljaar doen de kinderen uit groep 6/7/8 mee aan de actie: "Wandelen voor water". Het gebruik van water is voor ons heel normaal, maar niet overal in de wereld is dat zo. De organisatie Wandelen voor Water zet zich in voor schoon drinkwater in landen waar dat niet zo is. Ze bouwen waterputten, toiletten en geven voorlichting over hygiëne. 

 

In de klas hebben de kinderen in een aantal lessen kunnen zien hoe belangrijk schoon drinkwater is. De kinderen gaan zich daar dan ook voor inzetten.

 

Op woensdag 23 juni om 09.00 gaan de kinderen uit groep 6/7/8 een afstand lopen van 6 km. Ze lopen met een rugzak gevuld met 6 liter slootwater (4x 1,5 l). 6 Km is ook de gemiddelde afstand die kinderen in ontwikkelingslanden moeten afleggen voor ze bij schoon drinkwater kunnen komen en het slootwater staat natuurlijk voor het vervuilde water waar ze daar mee te maken hebben.

 

In de komende tijd gaan de kinderen op zoek naar sponsoren. Ze krijgen deze week een sponsorformulier mee. Het is niet de bedoeling dat kinderen langs de deuren gaan in het dorp (vanwege Corona). Ze kunnen familie/bekenden vragen, dit kan ook digitaal. Via WhatsApp zal door de leerkrachten ook een link worden gestuurd, die kinderen weer door kunnen sturen naar familie/bekenden/collega's van ouders. Mensen kunnen contant betalen of via de QR code die op het sponsorformulier van de kinderen staat, of via de link van WhatsApp. De contante betaling gebeurt dan gelijk bij het vragen al. Het geld moet uiterlijk dinsdag 22 juni op school zijn.

Hieronder staat de link waar mensen digitaal kunnen sponsoren. Ze moeten dan even onze school aanklikken en een bedrag kiezen.

https://scholen.wandelenvoorwater.nl/acties/doneren

 

We wensen alle kinderen heel veel succes met het zoeken naar sponsoren!

 

Met vriendelijke groeten,

 

Leerkrachten van de Eben Haëzer

 

 

 

mei, Score eindtoets bekend

Beste ouder(s),

 

In april hebben de kinderen uit groep 8 de IEP eindtoets gemaakt. Dat is voor ons als school ook altijd weer even een moment om te kijken hoe het ervoor staat met onze kinderen en of er eventueel punten zijn waar we aan kunnen werken.

 

Vandaag is de uitslag binnengekomen. De kinderen uit groep 8 hebben een score gehaald van 85,4. Dit ligt ruim boven het landelijk gemiddelde van 79,7. Daar zijn wij erg blij mee en het  geeft ook aan dat we ondanks de periode van Corona een prima eindresultaat hebben gehaald.

 

Wij gaan ervoor om dat ook volgend jaar weer te realiseren!

 

Team Eben Haëzer 

mei, Statiegeldflessen voor Konyan

Op dit moment sponsoren wij als school 1 jongen, namelijk Konyan van 13 jaar uit Liberia. Hij en zijn familie moeten elke dag lopen om water uit de put te halen. Hoe mooi zou het zijn als we het project van groep 6-8 Wandelen voor Water combineren met het ophalen van geld voor kinderen als Konyan middels een statiegeldactie?! Omdat alle kinderen van groep 6-8 al vier statiegeld flessen hebben willen we deze na het lopen graag verzamelen om geld op te halen voor Plan International. De kinderen van groep 1-5 willen we vragen om ook statiegeldflessen te verzamelen en mee te nemen op woensdag 23 juni. Dat is dezelfde dag waarop groep 6-8 de 6km gaat lopen. We hopen op veel lege flessen!