Les tijden

Tijden:
groep 1 t/m 4: maandag t/m donderdag: 8.30 -14.00 uur en
vrijdag van 8.30 - 12.00 uur
groep 5 t/m 8: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur - 14.00 uur.