februari
7studiedag. De kinderen zijn vrij van school
8Eerste rapport gaat mee naar huis
1210-minuten gesprekken
april en mei
2 april Paasmaandag (vrije dag)

4 april Start techniek week verkeer en vervoer

5 april verkeersexamen groep 8 (theorie)

6 april uur cultuur bovenbouw

13 april Afsluiting techniekweek. Vanaf 10.30 uur zijn de ouders van harte welkom!

13 april Himmeldei groep 3, 4 en 5/6. 8.30 uur – 10.30 uur.

17/18 april IEP toets groep 8

18 april uur cultuur onderbouw

20 april koningsspelen. Deze dag starten we om 8.30 uur met ontbijt!

23 april boekpromotie bibliotheek door juf Lydie Sonsma

27 april Koningsdag en start meivakantie

14 mei De school begint weer

15 mei verkeersexamen groep 8 (praktijk)

21 mei Pinkstermaandag (vrije dag)

23, 24, 25 mei Schoolkamp groep 7/8. Informatie volgt later.

28 mei Schoolreisje groep 1 t/m 6. Informatie volgt later.
Bovenstaande data zijn onder voorbehoud. We doen ons best om u tijdig van een eventuele wijziging of aanvulling op de hoogte te brengen.

We hopen er met elkaar een fijn schooljaar van te maken.Vakanties en vrije dagen schooljaar 2018-2019

Vakanties
Herfstvakantie 20-10-18 t/m 28-10-18
Kerstvakantie 22-12-18 t/m 06-01-19
Voorjaarsvakantie 16-02-19 t/m 24-02-19
Pasen* 19-04-19 t/m 22-04-19
Meivakantie 19-04-19 t/m 05-05-19
Hemelvaart 30-05-19 t/m 02-06-19
Pinksteren 08-06-18 t/m 10-06-19
Zomervakantie 12-07-19 t/m 25-08-19

studiedagen: 3 oktober, 7 februari en 18 julijuni en juli
Sportdag groep 7/8

juni 2018

Studiedag personeel.

- de kinderen zijn vrij!

3 juli 2018

Afscheid groep 8

5 juli 2018

Rapport mee

6 juli 2018

10 minutengesprek 1 t/m 8

10 juli 2018

Laatste schooldag

19 juli 2018