april en mei
2 april Paasmaandag (vrije dag)

4 april Start techniek week verkeer en vervoer

5 april verkeersexamen groep 8 (theorie)

6 april uur cultuur bovenbouw

13 april Afsluiting techniekweek. Vanaf 10.30 uur zijn de ouders van harte welkom!

13 april Himmeldei groep 3, 4 en 5/6. 8.30 uur – 10.30 uur.

17/18 april IEP toets groep 8

18 april uur cultuur onderbouw

20 april koningsspelen. Deze dag starten we om 8.30 uur met ontbijt!

23 april boekpromotie bibliotheek door juf Lydie Sonsma

27 april Koningsdag en start meivakantie

14 mei De school begint weer

15 mei verkeersexamen groep 8 (praktijk)

21 mei Pinkstermaandag (vrije dag)

23, 24, 25 mei Schoolkamp groep 7/8. Informatie volgt later.

28 mei Schoolreisje groep 1 t/m 6. Informatie volgt later.
Bovenstaande data zijn onder voorbehoud. We doen ons best om u tijdig van een eventuele wijziging of aanvulling op de hoogte te brengen.

We hopen er met elkaar een fijn schooljaar van te maken.Vakanties en vrije dagen schooljaar 2017-2018
Vakanties:

Herfst21 oktober - 29 oktober 2017

Kerst23 december 2017 – 7 januari 2018

Voorjaar24 februari– 4 maart 2018

Pasen30 maart - 2 april 2018

Mei27 april– 13 mei 2018

Bevrijdingsdag valt in de meivakantie

Hemelvaart valt in de meivakantie

Pinksteren 19 mei t/m 21 mei 2018

Zomer 20 juli – 2 september 2017

Vrije dagen 4 oktober 2017, 15 februari en 3 juli 2018De laatste vrijdag voor de herfst- , kerst- , voorjaars- en meivakantie hanteren wij een continurooster voor groep 5/8 (8.30—14.00); leerlingen nemen dan zelf een lunch mee.

juni en juli
Sportdag groep 7/8

juni 2018

Studiedag personeel.

- de kinderen zijn vrij!

3 juli 2018

Afscheid groep 8

5 juli 2018

Rapport mee

6 juli 2018

10 minutengesprek 1 t/m 8

10 juli 2018

Laatste schooldag

19 juli 2018