Uitgelicht: Actie Paaseitjes

Geachte ouders/verzorgers,

Dit jaar houden we een paaseitjesactie in plaats van de jaarlijkse koekactie. Het geld zal besteed worden aan ons schoolplein (er ligt inmiddels een prachtig plan en het is de bedoeling dat dit in 2018 uitgevoerd wordt)

Een verdere uitleg van de actie vindt u in de bijgevoegde brief. Deze krijgen de kinderen ook op papier mee. Dit wordt woensdag 21 februari uitgedeeld aan de oudste kinderen van het gezin.

Wij wensen iedereen veel succes met de verkoop!

Kalender

13 maart
maart 2018
Overzicht Kalender

Schoolnieuws

Snappet in groep 7/8

Voor de vakken rekenen, taal en spelling wordt gewerkt met het programma Snappet. Een programma

Verenigingsnieuws

Week van de Hoop

Kinderen van cbs Mooitaki in Bitgummole zongen gisterochtend een verrassingslied op het Leeuwarder

Uit de media

Gevangenis Veenhuizen

Neem je opa en oma mee naar de gevangenis in Veenhuizen. Niet om ze daar op te laten sluiten, maar