Verenigingsnieuws

Personeelsdag 2017

Der is in soad geande op it mêd fan tsjerke, leauwe en spiritualiteit. De tiid dat de tsjerken

Uit de media

Duurzame scholen

Begin 2017 sloot een aantal organisaties een overeenkomst om scholen in Groningen, Friesland en